Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warto zobaczyć

Nadleśnictwo Wymiarki ze względu na niepowtarzalną charakterystykę przyrodniczo - krajobrazową jest bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku i turystyki wielu Polaków.

Corocznie nasze lasy odwiedzają zwolennicy grzybobrania, zbieracze borówek oraz wielu innych bogactw jakie oferują nasze bory. 

Sąsiedztwo przepływającej, granicznej rzeki Nysy Łużyckiej daje możliwość wędkowania oraz kajakarskich i pontonowych spływów nie tylko Polakom ale również innym obywatelom UE. W gospodarstwach agroturystycznych można skorzystać z przejażdżek konnych,  kajaków i rowerów wodnych.        

Przez teren Nadleśnictwa przebiega 6 oznaczonych ścieżek rowerowych tworzących tzw. "Koronę Wymiarek".

W północno - zachodniej części Nadleśnictwa można podziwiać piękno Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa". Przez teren Nadleśnictwa przebiega 15 południk, co oznaczone jest granitową płytą,umieszczoną  w oddziale leśnictwa Spalone, obręb Wymiarki.

Nadleśnictwa Wymiarki udostępnia również swoje drogi leśne do organizowania imprez masowych tj; rajdu motorów oraz samochodów terenowych. 

Spośród obiektów kultury materialnej należy wymienić kościoły parafialne i filialne w : Bogumiłowie, Lipnej, Piotrowie, Witoszynie Dolnym. Na szczególną uwagę zasługują: średniowieczny kościół filialny w Lutynce zbudowany prawdopodobnie w XIII wieku- murowany z kamienia, a także ruiny klasztoru w Straszowie oraz „Wieża Głodowa" w Przewozie.

Tereny obwodów łowieckich bogate w różnorodną zwierzynę ściągają amatorów polowań z Polski i zagranicy. Rzadkie gatunki drzew jakie można odnaleźć w naszych lasach to np. : sosna wejmutka, sosny smołowa, daglezja oraz kasztan jadalny.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

UCZESTNICY ERASMUS+ Z WIZYTĄ W NADLEŚNICTWIE

UCZESTNICY ERASMUS+ Z WIZYTĄ W NADLEŚNICTWIE

UCZNIOWIE WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ POZNAWALI ARKANA GOSPODARKI LEŚNEJ REALIZOWANEJ W POLSKICH LASACH.

W dniu 5 grudnia 2022 r.  w ramach realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy międzynarodowego projektu edukacyjnego ERASMUS+  Nadleśnictwo Wymiarki gościło grupę uczniów i opiekunów z trzech krajów: Anglii, Turcji i Rumuni.

Celem spotkania było poznanie pracy leśnika w Polsce oraz zapoznanie się ze znaczeniem lasów w aspekcie społecznym, przyrodniczym oraz gospodarczym.

Przybyłych gości przywitał nadleśniczy Pan Zdzisław Woźny akcentując przy tym jak duże znaczenie mają lasy dla regionu lubuskiego, mającego największą lesistość kraju sięgającą prawie 50% powierzchni. Następnie zajęcia poprowadzili edukatorzy Jerzy Szczygieł oraz Konrad Zator.

Uczniowie zostali zapoznani ze strukturami, organizacją  i działalnością Lasów Państwowych w Polsce na przykładzie Nadleśnictwa Wymiarki. W dalszej części spotkania uczestnicy poznali narzędzia i metody wykorzystywane do prowadzenia przez nadleśnictwo edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Nie zabrało również zwiedzania sali edukacyjnej i spaceru wokół biurowca z przystankami tematycznymi znajdującymi się na ścieżce edukacyjnej „Nad Stawem”.

Spotkanie zakończyła dyskusja, w której aktywny udział wzięli zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie. Tematem wiodącym były zagadnienia związane z możliwościami wyboru zawodu leśnika w Polsce, w kontekście wymaganego wykształcenia, predyspozycji kandydatów. Były również zapytania jak zawód ten jest postrzegany w społeczeństwie i przestrzeni publicznej. Wymiana młodzieży zrealizowana została w ramach projektu "Setting priorities in career planning" czyli „Ustalanie priorytetów w planowaniu kariery”. Spotkanie poza celami głównymi pozwoliło uczniom na zdobycie praktycznych „szlifów” języka angielskiego, co wydaje się bardzo istotną wartością dodaną tego rodzaju spotkań.

Autor: J.Karwański