Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wymiarki
Nadleśnictwo Wymiarki
+48 68 360 40 06
+48 68 360 40 17

ul. Łąkowa 1

68-131 Wymiarki

Telefony kryzysowe czynne także poza godzinami pracy:

Jarosław Karwański 530 857 783

Jakub Kazimir 578 710 360

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny 795 539 197

Nadleśniczy
Zdzisław Woźny
+48 68 360 40 06 w.122, +48 606 992 943
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Karwański
+48 68 360 40 06 w.121, +48 530 857 783
Główny Księgowy
Daria Opala
+48 68 360 40 06 w.135, +48 68 360 40 75, +48 696 418 364
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Polus
+48 68 360 40 06 w. 129, +48 531 237 247

Pion Nadleśniczego

Sylwester Wójtowicz
Sekretarz
Tel.: +48 68 360 4006 wew.131, 739 270 420
Henryk Klimczewski
Dział Adm.-Gosp.
Tel.: +48 68 360 40 79, +48 606 374 074
Marzena Nawój
Sekretariat
Tel.: +48 68 360 40 06
Wojciech Zuba
Straż leśna
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 130
Waldemar Kazimir
Komendant Posterunku Straży Leśnej, BHP
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 140
Monika Krzemińska
Specjalista ds. Kadr
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 132
Roman Małusecki
Administracja
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 126

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Magdalena Michalska
Hodowla lasu
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 137
Jakub Kazimir
Ochrona lasu, przyrody, Administrator SILP
Tel.: +48 68 360 43 90, +48 578 710 360
Rafał Richert
Użytkowanie lasu
Tel.: +48 68 360 40 77
Jerzy Szczygieł
Ochrona p.poż., gospodarka łowiecka, edukacja
Tel.: +48 68 360 40 43
Anna Basiura
Stan Posiadania
Tel.: 0683604006 wew.164
Małgorzata Walczak - Paszek
Gospodarka Towarowa
Tel.: 0683604078

Pion Głównego Księgowego

Justyna Morawska
Księgowość
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 128
Aleksandra Abramowicz
Kasa
Tel.: +48 68 360 40 06 wew. 138
Urszula Ficek
Księgowość
Tel.: +48 68 360 40 06 w. 133
Tomasz Sygit
Księgowość
Tel.: +48 68 360 40 06