Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla mediów

Rzecznik prasowy Nadleśnictwa 

Krzysztof Polus

kom. +48 531 237 247

e-mail:  krzysztof.polus@zielonagora.lasy.gov.pl

 

STRONA INTERNETOWA www.wymiarki.zielonagora.lasy.gov.pl

 

adres:

Nadleśnictwo Wymiarki

ul. Łąkowa 1

68-131 WYMIARKI

NIP: 9240005869

REGON: 970040238

 e-mail: wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl

 

TELEFONY ALARMOWE

PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY

stacjonarny: +48 68 360 40 43

komórkowy: +48 795 539 197

Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej: 112

Państwowa Straż Pożarna: 998

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Czy wiesz w jaki sposób leśnicy dbają o różnorodność biologiczną?

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej  ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku. w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Różnorodność biologiczna jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ekologii i ochrony przyrody. Coraz częściej mówi się o zagrożeniach dla bioróżnorodności. Wiążą się one przede wszystkim z działalnością człowieka intensywnym rolnictwem z wykorzystaniem środków chemicznych, niszczeniem siedlisk, zanieczyszczeniami przemysłowymi oraz zmianami klimatu.

Z leśnego punktu widzenia, bioróżnorodność wzmacnia odporność ekosystemów. Leśnicy dbają, aby powierzone nam pod opiekę lasy rosły i rozwijały się zachowując wszelkie elementy złożoności i różnorodności biologicznej.

Leśnicy bardzo dobrze wiedzą, że ochrona bioróżnorodności uzależniona jest od zrównoważonego użytkowanie terenów. Dlatego m.in. zachowują w lasach stare drzewa, które są cenne dla różnorodności biologicznej.

Dzięcioł czarny- (Dryocopus martius) foto.J.Kazimir

Przykładem działań na rzecz zachowania różnorodności jest tworzenie i utrzymywanie rezerwatów przyrody,użytków ekologicznych,pomników przyrody czy stref ochrony ptaków i roślin.

Na terenia Nadleśnictwa Wymiarki utworzono 5 rezerwatów przyrody:

  • "Wrzosiec"- celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu z wrzoścem bagiennym
  • "Nad Młyńską Strugą"- celem ochrony jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe kompleksu ekosystemów leśnych o cechach naturalnych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt, a także utrzymanie ciągłości spontanicznie zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych na obszarze rezerwatu
  • "Żurawie Bagno"- celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemu żywego torfowiska pojeziernego wraz z charakterystyczną roślinnością i fauną Czy wiesz,że najstarszy rezerwat w nadleśnictwie ma już 53 lata!!
  • "Zacisze"- celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej
  • "Przygiełkow Moczary"-celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygiełkowego z charakterystycznymi gatunkami zespołu - przygiełki brunatnej oraz mszaru wysokotorfowiskowego

 

Czy słyszałeś o Leśnym Banku Genów w Kostrzycy?W LBG Kostrzyca zabezpieczany jest materiał pochodzący już z przeszło 200 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w skali całego kraju, a także z ok. 80 proc. populacji najcenniejszych polskich drzewostanów

 

"Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu" to kolejny film przyrodniczy zrealizowany przez ORWLP w Bedoniu. Kilkuletnia praca studia zaowocowała wspaniałym obrazem tego, jakie procesy zachodzą w najniższych warstwach lasu - tych które mamy pod stopami. Wspaniałe ujęcia makro, piękne plenery i narracja prowadzona przez Janusza Szydłowskiego budują razem przepiękną opowieść o codziennych procesach, jakie zachodzą niezauważalnie dla nas w naszym narodowym skarbie, jakim są lasy...