Wydawca treści Wydawca treści

pozyskanie

Ocenia się, że „na pniu" obecnie w lasach Polski mamy 1,5 mld m3 drewna. W N-ctwie Wymiarki w ostatnich latach pozyskiwało średnio 70 tyś. m3 drewna z czego ok. 40 % jest pozyskiwane przez użytkowanie rębne. Reszta drewna jaką Nadleśnictwo Wymiarki pozyskuje pochodzi z zabiegów hodowlanych, które warunkują prawidłowy wzrost i dalszy rozwój d-nów. Dzięki temu zasobność naszych lasów stale rośnie.

Najczęściej stosowaną metodą pozyskiwania drewna w nadleśnictwie jest metoda sortymentowa oraz dłużycowa, co jest uwarunkowane obecnym popytem na taki właśnie surowiec.

Zadania średnioroczne wg PUL na lata 2010/2019

1. Pozyskanie grubizny – 88 743 m3 z tego w użytkowaniu:

  • ~przedrębnym - 48 713 m3
  • ~rębnym - 40 030 m3

2. Powierzchnia użytkowania rębnego – 233 ha

3. Powierzchnia użytkowania przedrębnego przedstawia się następująco:

  • pow. trzebieży wczesnych - 408 ha,
  • pow. trzebieży późnych - 1074ha,
  • pow. czyszczeń późnych - 6,5 ha.

W N-ctwie Wymiarki pracują najnowocześniejsze maszyny do pozyskiwania i zrywki drewna – harwestery, forwardery i skiddery. Są one własnością firm-zakładów usług leśnych- wykonujących prace leśne.

W wymiarkowskich lasach nie brakuje jednak miejsc, gdzie wciąż bardziej ekonomiczne i wydajne są tradycyjne ręczne metody pracy – pilarką i ciągnikiem, a w szczególnie trudnych warunkach, stosuje się zrywkę konną.